Tethered Caps (Bağlı Kapak) Bilgilendirme Toplantısı