Üyelik Şartları

1- Sağlık Bakanlığın’ dan “Kaynak Suyu” , “Doğal Mineralli Su” veya “İçme Suyu” İşletme Ruhsatı bulunan ve halen üretici kuruluş olarak faaliyet gösteren ya da Ambalajlı Su Sektörüne yönelik tedarikçi kuruluş olarak faaliyet gösteren bir işletmenin özel ya da tüzel kişilik olarak sahibi veya üst düzey yöneticisi olmak.

2- Ortağı, temsilcisi olduğu kuruluşun faaliyet konusu ile ilgili mevcut yasal mevzuatlara uygun şartlarda faaliyet yürütmesi.

3- Temsilcisi olduğu kuruluşça üretilen ürünlerin tüketiciye sunulduğu aşamadaki hali ile yasal üretim izni şartlarına ve ürün etiketinde belirtilen niteliklere uygun olması.

4- Temsilcisi olduğu kuruluşun üretim tesislerinin SUDER bünyesinde oluşturulacak Teknik Gözlem Heyeti tarafından yerinde yapılacak incelemelerde Suder Üyeliği için uygun şartlarda olduğunun belirlenmesi.