Ambalajlı Suyun Tarihçesi

Türkiye, 1990’li yılların başından itibaren özellikle büyük şehirlerde temelde altyapı eksikliklerinin neden olduğu önemli bir su sorunu ile karşı karşıya gelmiştir. Bu sorununun kaynağı olarak da şebekeden yeterli suyun gelmemesi ve şebekeden gelen suyun sağlıksız olması görülmektedir.

1990 – 1995 yılları arasında giderek sıklaşan kesintilerle birlikte, İstanbul’da kriz haline gelen su sorunu önce bizzat belediyenin Akdamla adıyla başlattığı su istasyonları ile bir miktar hafifletilmeye çalışıldı. Bu yöntemde, civardaki il veya ilçelerden su istasyonu tabir edilen su satış dükkânlarındaki depolara tankerlerle içme suyu getirilmekte ve benzin pompası ile vatandaşın bidonuna dolum yapılmakta idi. Kısa zamanda belediyenin su istasyonlarına özel şahıs istasyonları da eklendi. Daha sonra bu su istasyonlarına geçici izinler verilerek belirli bir denetim sağlanmaya çalışıldı. 1994 yılı sonlarında sadece İstanbul’da 3.000 civarı su istasyonu bulunuyordu. Ancak, denetlenmesi güç çok sayıda açık su satan su istasyonunun türemesi Sağlık Bakanlığı’nı önlem almaya zorladı ve 18.10.1997 tarihli yeni bir yönetmelik ile su istasyonlarına açık su satış faaliyetlerine son vermeleri için -daha sonra 6 ay uzatılacak olan- 1 yıllık süre verildi. Bu yönetmelikte Sağlık Bakanlığı açık suya alternatif olarak ilk defa 19 lt polikarbonat damacana (tüp su) ambalajına izin verdi. 1997 yılı itibariyle ambalajlı su sektörünün ilk oyuncuları da Türkiye’de faaliyetlerine başladı.

18.04.1998 tarihinde su istasyonlarından açık su satımının Sağlık Bakanlığı’nca kesin olarak yasaklandı. O tarihe kadar açık su satan su istasyonları açık su pazarındaki rekabet nedeniyle zaten büyük çapta su satışlarını eve teslim hizmeti ile bütünleştirmiş durumdaydı. Yasağın başlamasıyla ayni dağıtım kanalından mevcut kayıtlı abonelere ambalajlı 19 lt damacana suyun ulaşması ve hızla yaygınlaşması mümkün oldu.

Türkiye’nin ilk defa 1997 yılında tanıştığı bu yeni ambalajlı ürün, ek cihaz ve aparatlarıyla kullanım kolaylığının bulunması, ekonomik olması ve ayrıca adrese teslim hizmetinin veriliyor olması gibi nedenlerle bugün su sektöründe litre bazında hem liderliğe oturmuş hem de pazarı çok büyütmüş durumdadır.