Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ülkemizdeki kaliteli su kaynaklarımızı, yetişmiş insan gücümüzü ve modern teknolojiyi kullanarak, kanunlara ve diğer yasal düzenlemelere titizlikle uyularak, tüketici sağlığı açısından %100 ürün güvenirliğini sağlayacak nitelikte ve toplam kalite ilkelerine uygun olarak toplumumuzun sağlıklı ve kaliteli ambalajlı su ihtiyacını karşılamaya yönelik üretim yapmak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre konusundaki tüm yasal şartları karşılamak, çevreyi korumak, çevre kirliliğine neden olabilecek olası unsurları ortadan kaldırmak, faaliyetler sırasında kullanılan enerjiyi mümkün olabilen en rantabl şartlarda tüketmek, enerji verimliliğini artırmaya yönelik tedbirler geliştirmek ve çevre duyarlılığının sürekliliğini sağlamak.