Ambalajlı Suların Test ve Kontrolü

Önce Güvenlik

Ambalajlı sular en yüksek güvenlik standartlarını karşılamalıdır. HACCP ilkeleri (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) ve iyi endüstri uygulamaları tarafından tanımlanan kaynak ve tüm şişeleme süreci boyunca dikkatli bir şekilde korunmaktadır. İşletmeye kullanım izni alınmadan önce, doğal mineralli suyun ve kaynak suyunun şişeleyicilerinin öncelikle ulusal makamlarca belirlenen katı hijyen gerekliliklerini ve kurallarını karşılaması gerekir.

Onaydan sonra, her şişeleyici, suyun içmek için güvenli olduğunu sürekli olarak kanıtlamalıdır. Şişeleme için kullanılan tüm sularda tüketim için mikrobiyolojik olarak güvenli olduklarından emin olmak için düzenli testler yapılmaktadır.

Kontaminasyondan Korunma

Doğal mineral ve doğal kaynak suları, kaynağında tüketime uygun olmalıdır. Bu saf ve kaliteli ürünün tüketiciye ulaşmasını garanti edebilmek için iki ayrı sistem devreye sokulmuştur. Bunlar, şişelenmiş su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasını ve dolayısıyla pestisitler, patojenik bakteriler veya toksik metaller gibi kirleticilerden arınmış olmasını garanti eder. Birincisi, kaynakların kullanılmadan önce dikkatlice kontrol edilmesi ve denetlenmesidir. Herhangi bir kirletici içeren kaynaklar kullanılamaz.

İkinci garanti, kaynakların kullanım için onaylandıktan sonra sahip olması gereken korumadır. Her kaynak kirlenmeye karşı korunmalı ve su şişeleri suyun saflığının korunmasını sağlamalıdır.

Test Sıklığı

Tüm şişelenmiş su üretimi, gıda güvenliği yönetmeliklerine uygun olmalı ve bu süreçler endüstrinin iyi uygulamaları ve kılavuzları tarafından yönlendirilir. Su, zorunlu bir HACCP yaklaşımından (Tehlike Analizi ve Kritik Noktaların Kontrolü) elde edilen kontrol planlarına göre ilkbaharda ve tüm üretim aşamalarında sıkı bir şekilde izlenmektedir.

Ürün, saklama numunelerinin her bir partinin güvenli olduğunu gösterene kadar satışa sunulmaz.

Şişelenmiş suyun güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilme sıklığı yüksektir ve bu da oldukça çok sayıda bireysel numune alınmasını sağlar. Bütün bu kontroller, şişelenmiş suyun ortalama olarak en sık kontrol edilen su kaynaklarından biri olduğu anlamına gelir.