Tarihçe

Ülkemizde yaşanan sanayileşme sürecinin doğal sonucu olarak yıllardır yaşanan köyden kente göç hareketleri hızlı ve plansız şehirleşmelere ve çeşitli çevre sorunlarına neden olmakta, şehirlerin içme ve kullanma sularının temin edildiği su havzaları bu durumdan olumsuz etkilenerek kirlenmekte, daralmakta ve giderek fonksiyonlarını yitirmektedir.

Bu olgulara son yıllarda olumsuz etkileri daha fazla belirginleşen Küresel Isınma etkenlerinin de eklenmesiyle ilgili ve yetkili kamu idarelerinin halka sağlıklı ve güvenli su temininde yetersizlikler ve büyük sorunlar yaşanmaktadır.

1993 – 1994 Yıllarında ülkemizde yaşanan kuraklık sonucu özellikle Marmara Bölgemizdeki barajlar kuruma noktasına gelmiş, İstanbul ve yakın çevresindeki yerleşim merkezlerine belediyeler tarafından aylarca sağlıklı su temini yapılamamıştır.

Bu durum sağlıklı ve güvenli içme suyuna önemli bir talebin oluşmasına neden olmuş ve 1994 yılından itibaren sektörde faaliyet gösteren Ambalajlı Su Üretici kuruluşlarının sayısı hızla artmaya başlamıştır.

Hızla büyüyen talep ve bu talep doğrultusunda sektördeki kuruluş sayısında yaşanan hızlı artış birtakım sektörel sorunları da beraberinde getirmiş ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak 1998 yılında ilk sektörel sivil toplum teşkilatı olan GEDSUDER (Geri Dönüşüm Ambalajlı Doğal Kaynak Suyu Üreticileri Derneği) kurulmuştur. 1999 yılında ise sektördeki ikinci dernek olan KASUDER (Kaynak Suyu Üreticileri Derneği) kurulmuştur.

2000 yılında iki derneğin ortak kararı doğrultusunda GEDSUDER ve KASUDER birleşerek SUDER (Ambalajlı Su Üreticileri Derneği) kurulmuştur.