Su sektörünün son 9 yıllık rakamlarına baktığımızda, 2015 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi %2,5’luk büyüme ile 10,9 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 6,4 milyar litresi damacana satışından, 4,5 milyar litresi de %8’lik büyüme ile PET satışından gelmiştir. Tonaj olarak damacana toplamın %59’unu, diğer ambalajlı sular ise %41’ini oluşturmuştur. 2015 yılında sektördeki toplam ciro yaklaşık 4,85 milyar TL’ye ulaşmıştır.

2015 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 264.813 ton ve toplam ciro ise 41.850.959 $ ‘dır.

2016 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi %4’lük büyüme ile 11,3 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 6,4 milyar litresi damacana satışından, 4,9 milyar litresi de %10’luk büyüme ile PET satışından gelmiştir. Tonaj olarak damacana toplamın %57’sini, diğer ambalajlı sular ise %43’ünü oluşturmuştur. 2016 yılında sektördeki toplam ciro yaklaşık 5,4 milyar TL’ye ulaşmıştır.

2016 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 407.571 ton ve toplam ciro ise 64.184.317 $ ‘dır.

2017 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi %3’lük büyüme ile 11,7 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 6,4 milyar litresi %0,8’lik küçülme ile damacana satış kanalından, 5,3 milyar litresi de %8’lik büyüme ile PET satış kanalından gelmiştir. Tonaj olarak damacana toplamının %55’ini, diğer ambalajlı sular ise %45’ini oluşturmuştur. 2017 yılında Sektördeki toplam ciro yaklaşık 5,7 milyar TL’ye ulaşmıştır.

2017 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 424.988 ton ve toplam ciro ise 66.297.121 $ ‘dır.

2018 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi %3,7’lik büyüme ile 12,1 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 6,5 milyar litresi %1,7’lik büyüme ile damacana satış kanalından, 5,6 milyar litresi de %6’lik büyüme ile PET satış kanalından gelmiştir. Tonaj olarak damacana toplamının %53’ünü, diğer ambalajlı sular ise %47’sini oluşturmuştur. 2018 yılında Sektördeki toplam ciro yaklaşık 7,1 milyar TL’ye ulaşmıştır.

2018 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 417.023 ton ve toplam ciro ise 62.328.152 $ ‘dır.

2019 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi %4’lük küçülme ile 11,6 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 6,35 milyar litresi %1,7’lik küçülme ile damacana satış kanalından, 5,25 milyar litresi de %6,6’lık küçülme ile PET satış kanalından gelmiştir. Tonaj olarak damacana toplamının %55’ini, diğer ambalajlı sular ise %45’sini oluşturmuştur. 2019 yılında Sektördeki toplam ciro yaklaşık 7,7 milyar TL’ye ulaşmıştır.

2019 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 440.038 ton ve toplam ciro ise 61.578.457 $ ‘dır.

2020 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi %9,4’lük küçülme ile 10,5 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 5,9 milyar litresi %6,99’luk küçülme ile damacana satış kanalından, 4,6 milyar litresi de %12,4’lük küçülme ile PET satış kanalından gelmiştir. Tonaj olarak damacana toplamının %56’sını, diğer ambalajlı sular ise %44’ünü oluşturmuştur. 2020 yılında Sektördeki toplam ciro yaklaşık 7,4 milyar TL’ye ulaşmıştır.

2020 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 369.790 ton ve toplam ciro ise 51.361.783 $ ‘dır.

2021 yılında da su sektöründeki büyümenin devam ettiği görülmektedir. 2021 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi %5,6’lık büyüme ile 11,1 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 6,2 milyar litresi %4,1’lik büyüme ile damacana satış kanalından, 4,9 milyar litresi de %7,5’lik büyüme ile PET satış kanalından gelmiştir. Tonaj olarak damacana toplamının %55’ini, diğer ambalajlı sular ise %45’ini oluşturmuştur. 2021 yılında Sektördeki toplam ciro yaklaşık 9,3 milyar TL’ye ulaşmıştır.

2021 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 385.453 ton ve toplam ciro ise 58.312.674 $ ‘dır.

2022 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi %3,97’lik küçülme ile 10,7 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 5,5 milyar litresi %9,76’lık küçülme ile damacana satış kanalından, 5,1 milyar litresi de %3,24’lük büyüme ile PET satış kanalından gelmiştir. Tonaj olarak damacana toplamının %52’sini, diğer ambalajlı sular ise %48’sini oluşturmuştur. 2022 yılında Sektördeki toplam ciro yaklaşık 17,2 milyar TL’ye ulaşmıştır.

2022 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 387.813 ton ve toplam ciro ise 69.540.265 $ ‘dır.

2023 yılında Türkiye’de su pazarı hacminin yaklaşık 10,7 milyar litreye ulaşması, bu hacmin 5,5 milyar litresinin damacana satışından, 5,2 milyar litresinin de PET satışından gelmesi ve sektördeki toplam cironun yaklaşık 23,6 milyar TL’ye ulaşması beklenmektedir.  Ambalajlı su sektöründe mevcut endüstriyel kapasite kullanım oranının %32 seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında, Türkiye’de ambalajlı su tüketiminin artması durumunda sektör mevcut kurulu kapasite ile bu ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek durumdadır.

  • 2015 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 60 lt PET & Cam, 84 lt damacana olmak üzere toplam 144 litre olarak gerçekleşmiştir.
  • 2016 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 65 lt PET & Cam, 83 lt damacana olmak üzere toplam 148 litre olarak gerçekleşmiştir.
  • 2017 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 68 lt PET & Cam, 81 lt damacana olmak üzere toplam 149 litre olarak gerçekleşmiştir.
  • 2018 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 70 lt PET & Cam, 80 lt damacana olmak üzere toplam 150 litre olarak gerçekleşmiştir.
  • 2019 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 63 lt PET & Cam, 77 lt damacana olmak üzere toplam 140 litre olarak gerçekleşmiştir.
  • 2020 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 55 lt PET & Cam, 71 lt damacana olmak üzere toplam 126 litre olarak gerçekleşmiştir.
  • 2021 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 58 lt PET & Cam, 73 lt damacana olmak üzere toplam 131 litre olarak gerçekleşmiştir.
  • 2022 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 60 lt PET & Cam, 65 lt damacana olmak üzere toplam 125 litre olarak gerçekleşmiştir.
  • 2023 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 61 lt PET & Cam, 65 lt damacana olmak üzere toplam 126 litre olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.