Su Kaynaklarının Korunması

Kaynağı Korumak

Su, ambalajlı su endüstrisinin kalbinde yer almaktadır ve şişeleyiciler, her zaman, kaynaklarının etrafındaki çevreyi, suyun yüksek kalitesini korumak için korumayı taahhüt etmektedirler.

Yeraltı su kaynaklarını çevreleyen arazi alanları, sıkı ve kapsamlı çevresel korumaya tabidir. Yağmur ve karların toprağa sızdığı ve daha sonra kaya katmanları yoluyla yer altına girdiği yer oldukça korunaklı bir bölgedir ve binlerce hektara kadar uzanabilir.

Koruma önlemleri, kirliliğin ve suyun kaynağından yoluna kadar herhangi bir şekilde kontaminasyonun önlenmesine yardımcı olur. Şişeleyiciler, yerel topluluklar, kamu otoriteleri ve çiftçilerle yakın işbirliği içinde çalışarak kaynak etrafındaki manzaraların kirleticilerden arındırılmasını ve böylece biyolojik çeşitliliğin ve doğal habitatların korunmasını sağlar.

 Su Kaynakları Yönetimi

Doğal mineralli sular ve kaynak suları, doğanın su döngüsü boyunca sürekli yenilenen yenilenebilir kaynaklardır. Doğal mineralli su ve kaynak suyu üreticileri doğal kaynakları dikkatli ve saygılı bir şekilde yönetmektedir. Çekilen su miktarı suyun doğal akış hızlarının altındadır.

Bu nedenle, doğal yeraltı suyu ve kaynak sularının kalitesini ve miktarını garanti etmek için kapsamlı yeraltı suyu yönetimi uygulamaları gereklidir:

  • Su çevresi üzerinde zararlı bir etki yaratmamak için
  • Gelecek nesillerin güvenli su tüketimi için kaynakların mevcut kalmasını sağlamak

Üreticiler yeraltı akiferlerini analiz etmek, yeraltı su kaynağını sürekli izlemek ve sürdürülebilir soyutlama oranlarını sağlamak için çok sayıda hidrojeolojik çalışma yürütmektedir. Sürekli izleme, faaliyetlerin kontrolü ve risk önleme, suyun kalitesini ve miktarını garanti etmek için uygulanan tüm önlemlerdir.