SU Hakkında

Bilimsel ismi: Su
Alternatif isimler: aqua, dihidrojen monoksit,
hidrojen hidroksit
Moleküler formülü: H2O
Mol kütlesi: 18.0153 g/mol
Yoğunluk (Hallere göre): 1.000 g/cm3, sıvı
0.917 g/cm3, katı
Donma noktası: 0 °C (273.15 K) (32 ºF)
Kaynama noktası: 100 °C (373.15 K) (212ºF)
Özgül ısı kapasitesi (sıvı): 4184 J/(kg·K)