İyi Üretim Uygulamaları Kılavuzu

SUDER “İyi Üretim Uygulamalar Kılavuzu” SUDER ve Sağlık Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılarak hazırlanmıştır.

İyi üretim uygulamaları için ayrıntılı bir öneri seti içerir ve ambalajlı su üreticilerine AB ve uluslararası düzeylerde gerekli katı gıda güvenliği gereksinimlerini uygulamalarında yardımcı olacaktır. Su kaynakları yönetiminden ve havza alanlarının korunmasından boru tesisatı, şişeleme ve dağıtımına kadar ambalajlı su üretiminin her yönü için önleyici tedbirler ve kritik kontrol noktaları ana hatlarıyla verilmiştir