Gelecek nesillerin refahı ve barışı için su kaynaklarının doğru kullanımı en kritik adım