Ürün Kategori Kurallarını Geliştirme

Ambalajlı su endüstrisinin çevresel performansını optimize etme konusundaki kararlılığının bir başka örneği de, ambalajlı su için Ürün Kategorisi Kurallarının oluşturulmasıdır. Bu kurallar, ambalajlı su üreticilerinin çevresel performanslarını değerlendirmelerini ve böylece üretim sürecinde çevreye olumlu değişiklikler yapabilmelerini sağlamaktadır.

Ürün Kategorisi Kuralları, bir sektörün uyumlaştırılmış kurallarının oluşturulması için birlikte çalışırken neler başardığına da iyi bir örnektir. EFBW’nin kuralları niteliksel yaşam döngüsü değerlendirmesine dayanmaktadır.

EFBW’nin PCR’si şu anda Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen PEF (Ürün Çevresel Ayak İzi)  ile ve SCP Yuvarlak Masa EnviFood Protokolü metodolojisi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

EFBW, PCR kılavuzlarının oluşturulmasıyla, ambalajlı su sektörü için üreticilerin tüm çevresel etkilerini, sektörün ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir dizi ölçülebilir kritere dayanarak hesaplamasını sağlayacak bir Yaşam Döngüsü Analizi aracı geliştirmenin ilk aşamasını tamamlamıştır. Gönüllü rehberlerin uygulanması, sektörün güçlü iradesine ve yıllara dayanan iyileştirmeler yapma ve iyileştirmeler yapma kararlılığının bir kanıtıdır.

EFBW’nin Ürün Kategorisi Kurallarına buradan ulaşabilirsiniz