SUDER Taahhütleri

Avrupa’daki şişelenmiş su üreticileri 2025 yılına kadar genel ekonomiye yönelik büyük taahhütlerde bulundu

  • Avrupa Şişelenmiş Sular Federasyonu üyeleri, tüm PET şişelerin% 90’ını toplamak için itici bir güç olacaktır.
  • Üreticiler yeni şişelerin üretiminde en az% 25 geri dönüştürülmüş PET içerecektir.

15 Mayıs 2018’de Avrupa Şişelenmiş Sular Federasyonu (EFBW), PET (polietilen tereftalat) şişelerinin toplanmasını ve geri dönüştürülmüş PET kullanımını artırmayı amaçlayan dört endüstri çapındaki taahhüdünü açıkladı. Bu, daha döngüsel bir Avrupa ekonomisine doğru kaymayı hızlandıracak

Sanayi tarafından kullanılan tüm içecek ambalajları, PET, cam veya alüminyum olsun, geri dönüştürülebilir. Bununla birlikte, PET içecek şişelerinin toplanması düzeyi AB genelinde önemli ölçüde değişmektedir. Bazı Üye Devletler, PET şişelerinin% 90’ından fazlasını toplarken, diğerleri% 20’den daha azını toplamaktadır, bu da bugün bizim ambalajımızın, diğer atılan öğelerin yanı sıra kabul edilemez bir olgu olduğunu da sözlerine ekledi.

Avrupa’nın doğal mineral ve kaynak suyu üreticileri PET şişelere ikinci bir yaşam verilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle EFBW, şu sözleri 2025’e doğru açıklıyor:

  • Tüm PET şişelerinin% 90’ını AB ortalaması olarak 2025’e kadar toplayın. PET şişelerin toplanması, yeni şişeler veya başka ürünler üretmek için kullanılabilecekleri anlamına gelir. EFBW, atık yönetim sürecine dahil olan tüm aktörlerin yanında itici bir güç olacaktır;
  • 2025 yılına kadar su şişelerinde en az% 25 geri dönüştürülmüş PET (rPET) kullanmak için geri dönüşüm endüstrisi ile işbirliği yapın ve AB ortalaması olarak. RPET’in yeni şişelere kullanımını arttırmak için doğal mineral ve kaynak suyu üreticileri, yüksek kalitede geri dönüştürülmüş malzeme tedarikini gerektirir;
  • Eko-tasarım ve fosil esaslı olmayan plastik malzemeler üzerinde araştırma yapmak için daha fazla yatırım yapın ve yatırım yapın. Şişelenmiş su endüstrisi her zaman kalpteki sürekliliğe sahipti ve sürekli Ar-Ge ambalajlarına yatırım yapıyor. Bu, ambalaj tasarımını hafif ağırlıklandırma, eko-yenilikçilik ve plastikler üzerinde yenilenebilir kaynaklı araştırmalar yoluyla optimize etmeyi;
  • Çöplenmeyi önleme konusunda kilit rol oynayan tüketicilerle etkileşime geçin. Endüstri, ambalajın uygun şekilde ayrıştırılmasını ve bertaraf edilmesini teşvik eden girişimleri destekleyecektir.

Söz konusu kararlardan bahseden EFBW Başkanı Jean-Pierre Deffis, “ Kaynak yönetiminde uzun süredir devam eden sürdürülebilir yaklaşımımızı temel alarak, bu sektörel eylemleri gerçekleştirmeye kararlıyız. PET içecek şişeleri zaten AB’deki herhangi bir plastik ambalaj malzemesinin en yüksek geri dönüşüm oranını elde ediyor. Ama çöp olarak biten bir şişe bile çok fazla . ”Ekledi:“ Pek çok farklı değer zinciri aktörünün pozitif değişimi yönlendirmek için uyumlu ve koordineli bir çaba gösterecektir. EFBW üyeleri yol göstermeye hazırlanıyorlar . ”

Üyelerinin yeni taahhütlerde bulunabilmelerini sağlamak için EFBW, Plastics Recyclers Europe (PRE) de dahil olmak üzere tüm ilgili paydaşlarla çalışmayı planlamaktadır.

PRE’nin Başkanı Ton Emans, EFBW’nin girişimini memnuniyetle karşıladı: “ Son yıllarda şişelenmiş su endüstrisi, PET daireselliğinde ön koşucu olmuştur. Geridönüşücüler bu yeni yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyor. Bugün PET geri dönüştürücüler, piyasayı tedarik etmek için yeterli hammaddeye sahip değildir. Öncelik, toplama ve kalite sınıflandırmasını büyük ölçüde geliştirmektir . ”

Şeffaflık ve hesap verebilirliği garanti altına almak için EFBW, açıklanan taahhütlerin ilerleyişini düzenli olarak rapor edecektir.

 

PET hakkında

PET veya polietilen tereftalat, su ve diğer içecekler için bir ambalaj malzemesi olarak yaygın olarak kullanılan hafif,% 100 geri dönüştürülebilir bir plastik reçinedir. R-PET, kullanımdan sonra toplanan ve geri dönüştürülmüş olan ambalajdan üretilmiştir. Yeni şişelere veya diğer ürünlere entegre edilebilir.

Arka Plan

Döngüselliği hızlandırmak için birlikte çalışma

Bu bölümler oluşturulacak mı?

Genel Bakış

Avrupa Şişelenmiş Sular Federasyonu (EFBW) üyeleri, daha döngüsel bir Avrupa ekonomisine ulaşmak için tüm ambalaj ağırlığımızı geride bırakan, sektör genelinde dört vaatte bulunduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorlar.

Bunlar, PET şişelerin toplanmasını arttırmayı ve yenilerini oluşturmak için geri dönüştürülmüş PET kullanımını artırmayı amaçlamaktadır. Bu taahhütler 2025 yılına kadar uygulanacak ve ambalajın en uygun şekilde bertaraf edilmesini amaçlayan geliştirilmiş yenilikçilik ve tüketici odaklı kampanyalar ile desteklenecektir.

Doğal mineralli suyu ve kaynak suyu üreticileri sürdürülebilir doğal kaynakların yönetimi ve korunması konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Sanayi tarafından kullanılan tüm içecek ambalajları – cam, PET veya alüminyum – geri dönüştürülebilirdir. Hiçbiri çöp olarak kalmamalıdır.

PET, doğal mineralli ve kaynak sularının tüm özelliklerini korurken, tüketicilerin her zaman, her yerde suya kolaylıkla ulaşabilmesine yardımcı olan güvenli ve hafif bir malzemedir. Avrupa’da kullanılan diğer tüm plastik ambalajların içinde en yüksek geri dönüşüm oranına sahiptir. Bu onu çok rağbet gören bir ürün yapmaktadır. Boş PET şişeler atık olarak değil değerli kaynaklar olarak görülmelidir.

Ortalama olarak, Avrupa pazarına katılan tüm PET şişelerin yaklaşık% 60’ı geri dönüşüm için toplanmaktadır. [1] Bununla birlikte, ülkeden ülkeye hala önemli farklılıklar vardır: bazı Üye Devletler tüm PET şişelerin% 90’ından fazlasını toplayabilirken, diğerleri% 20’den daha azını yönetmektedir.

PET şişelerin toplanmasını, yüksek kalitede ayrıştırılmasını ve geri dönüştürülmesini önemli ölçüde artırmak için harekete geçilmesi gerektiğine katılıyoruz. Bazı ülkelerin başarıları bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Onların istisna değil, norm olmasını istiyoruz.

EFBW, ambalajın ikinci bir yaşam sürmesini sağlamada çözümün, değer zinciri içinde yer alan birçok paydaşıyla daha fazla işbirliği içinde olunması olduğuna inanıyor. Bu değerli malzemenin döngüselliğini hızlandırmak için onlarla birlikte çalışmaya kararlıyız.

Politika yapıcılar da önemli aktörlerdir. Bu nedenle Avrupa Komisyonu’nu, geri dönüştürülmüş PET (rPET) için AB çapında kalite ve güvenlik standartları belirleyerek ve PET içecek şişelerinin toplanmasıyla ilgili belirli verilerin nasıl elde edileceği konusunda fikir birliği oluşturarak bu taahhütleri gerçekleştirmemize yardımcı olmaya çağırıyoruz.

Bu koşullar mevcut olduğunda, Avrupa’nın doğal mineralli ve kaynak suyu üreticileri, tedarik zincirlerinde rPET’in daha fazla kullanılması için daha fazla çalışabilir – bu da PET şişelerin üretimi ve tüketimi içinde gerçek döngüselliğin sağlanmasında önemli bir adımdır.

Sözlerimiz:

1) TOPLA: Tüm PET şişelerin% 90’ı 2025 yılına kadar toplanmalıdır.

PET içecek şişelerinin atılmak yerine toplanması, değerli bir kaynağın tekrar tekrar kullanılabileceği anlamına gelir.

PCI Wood Mackenzie [2] ‘ye göre , AB’deki PET’lerin toplanması farklı Üye Devletler arasında değişiklik göstermektedir. Belçika (% 86), Avusturya (% 73), İrlanda ve İspanya’da (her ikisi de% 70) olduğu gibi Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR) kullanan ülkelerde iyi örnekler bulunurken, aynı sistemi kullanan diğer ülkeler düşük performans gösterir. Bu Bulgaristan (% 14), Letonya (% 17) ve Yunanistan (% 26) için geçerlidir.

PCI Wood Mackenzie [3] ile uyumlu olarak, Depozito İade Sistemleri (DRS) ile elde edilen AB’deki PET toplanması da farklı Üye Devletlerde değişiklik göstermektedir. Almanya (% 92), Estonya (% 88) ve İsveç’te (% 83) çok yüksek toplama oranları elde edilirken, Hırvatistan’da (% 53), Finlandiya’da (% 45) ve Litvanya’da (% 35) iyileşme alanı vardır.

PET toplanması için en iyi uygulamalara bağlı kalarak ve değer zincirinde yer alan paydaşlarıyla işbirliği yaparak, her Üye Devlette toplama çabalarını en uygun ve uygun şekilde ölçeklendirmeye yardımcı olabiliriz.

Bunu başarmaya yardımcı olmak için, özellikle içecek ambalajlarının ve özellikle PET şişelerin toplanmasının hesaplanması için bir yöntem üzerinde fikir birliğine varılmalıdır. Bugüne kadar, AB çapında toplanmasına ilişkin resmi ve uyumlu veriler bulunmamaktadır. 2025 taahhütlerimizdeki ilerlemeyi ölçmek için böyle bir konsensüse ulaşmak gereklidir.

EFBW şu anda PET içecek şişelerindeki verilerin PET uygulamalarındaki küresel verilerden izole edilip edilemeyeceğini değerlendirmek için veri zincirleme yöntemini değer zincirindeki diğer kilit paydaşlarla tartışmaktadır. Petcore Europe , Plastic Recyclers Europe ve Municipal Waste Europe ile de görüşmeler sürüyor.

Bu arada, Avrupa Komisyonu bu konuyu AB Plastik Stratejisi bağlamında açıklanan yaklaşan toplama ve sıralama kılavuzlarında ele almalıdır. Sonuç olarak, PET şişe toplama ve geri dönüşüm oranları AB düzeyindeki istatistiklere ve Üye Devletlerin Avrupa Komisyonu’na geri dönüşüm raporlarına entegre edilmelidir.

2) İŞBİRLİĞİ: 2025 yılına kadar endüstri tüm su şişelerinde en az % 25 geri dönüştürülmüş PET (rPET) kullanmayı hedeflemektedir.

R-PET, daha önce imalatta kullanılan ve daha sonra toplanan ve geri dönüştürülen PET’tir. Yeni şişelere entegre edilebilir, diğer plastik öğelere (borular, teneke kutular ve kaplar gibi) dönüştürülebilir veya tekstil elyafları (halılar, battaniyeler ve yalıtım ve polar kazaklar dahil) yapılabilir.

RPET’i yeni içecek şişelerinde kullanmak için, doğal mineralli ve kaynak suyu üreticilerinin güvenilir bir yüksek kaliteli malzeme tedarikine ihtiyaçları vardır. Gıda ve içeceklerle temas eden ambalaj malzemelerine uygulanan yapısal tasarım ve kalite kontrol gibi konularda katı yasal gerekliliklere uymaları gerektiğinden bu çok önemlidir.

Üreticiler tarafından yeni şişelerde kullanılan rPET miktarı markalara göre değişmekte ve yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş malzemelerin mevcudiyeti, yerel altyapı, daha düşük ve daha az kalite gereksinimlere olan diğer kullanımlar için rekabet ve düzenleyici ortam gibi bir dizi faktöre bağlıdır. (geri dönüşüm süreçlerinin ve kalite standartlarının AB tarafından onaylanması ihtiyacı). 2025 yılına kadar ortalama en az % 25 rPET alımını taahhüt eden EFBW, ulusal düzeyde gerekli koşulların yerine getirilmesi için baskı yapıyor.

İlk olarak, rPET’in üreticiler tarafından güvenle kullanılabilmesini sağlamak için, sınıflandırılmış plastik atıklar ve geri dönüştürülmüş plastikler için yeterli ve uyumlu standartlar çok önemlidir. EFBW üyeleri, geri dönüşüm için tasarım yönergeleri sağlayan ve yeni şişe ambalajlama çözümlerinin yanı sıra piyasadaki teknolojileri değerlendiren gönüllü bir endüstri girişimi olan Avrupa PET Şişe Platformu’nda bu konuda çalışıyor.

Ancak zorunlu standartlar mevcut değildir. Avrupa Standardizasyon Komitesi ve endüstri bunları yakın işbirliği içinde geliştirmelidir.

İkinci olarak, Avrupa Komisyonu, gıda ile temas eden uygulamalarda geri dönüştürülmüş içerik alımını artırmak için ek eylemleri teşvik etmeye hazırlanmıştır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından olumlu değerlendirilen plastik geri dönüşümü için bekleyen yetkilendirme prosedürlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını teşvik ediyoruz.

3) YENİLİK : Sektör eko-tasarıma ve fosil bazlı olmayan malzemeler üzerinde araştırma yapacaktır.

Endüstri, hafif ağırlıklandırma ve eko-inovasyona yatırım, yeni ambalaj tasarımı ve yenilenebilir kaynaklı plastikler için araştırma yaparak ambalajını sürekli olarak optimize ediyor.

Eko-tasarım, ambalaj atıklarını azaltmak için su şişelerinin formatını optimize etmeyi içerir. Bu, su şişeleri için kullanılan plastik miktarını azaltmada öncülük eden doğal mineralli ve kaynak suyu üreticileri için sürekli bir önceliktir.

Hafif ağırlıklandırma, şişelerin ağırlığını ve dolayısıyla bunları oluşturmak için kullanılan plastik miktarını azaltmak anlamına gelir. 1994 ve 2012 arasında, durgun suyu paketlemek için kullanılan 1,5 L PET şişelerin ağırlığında% 37’lik bir azalma vardı.

EFBW üyeleri, diğer aktörlerle birlikte, Avrupa PET Şişe Platformu altında hem eko-tasarım hem de hafif ağırlıklı çözümlere özellikle dikkat ediyor.

Bu tür yeniliklerin bir örneği, sensör bazlı sıralama teknolojileri aracılığıyla gıda ve gıda ile temas etmeyen plastiğin otomatik olarak sınıflandırılmasını sağlayan Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen “Polymark” projesidir. Bu, plastiğin kendisi kolay bir tanımlama için kodlandığından mümkün olmuştur. Ölçeklendirilirse, böyle bir teknoloji kalite sıralamasının sağlanmasına yardımcı olur ve daha sonra kullanılmak üzere mevcut kaliteli ikincil PET miktarını arttırır.

EFBW’nin çevresel performansı optimize etmeye olan bağlılığının bir başka örneği, Komisyon’un gıda ve gıda dışı ürünler için Product Environment Footprint Category Rules (PEFCR) Ürün Çevresel Ayak İzi Kategori Kuralları geliştirme konusundaki gönüllü katılımımızdır. Ambalajlı sular için özel kategori kuralları, ambalajlı su üreticilerinin kalitatif yaşam döngüsü değerlendirmesine dayanarak çevresel performanslarını daha iyi değerlendirmelerini sağlayacaktır.

4) ÇALIŞMAK: Sektör, ambalajın en uygun şekilde imha edilmesiyle ilgili bilgilendirme kampanyaları yürütecektir.

EFBW üyeleri, gezegenimizin kentsel ve denizel ortamlarının korunmasında çöpün önlenmesinin önemi konusunda farkındalığı artırmak için, ayrı veya birleşik seslerinin gücünü kullanmaya kararlıdır.

Bu nedenle, tüketicilerin ambalajlarını uygun şekilde sınıflayarak ve bertaraf ederek döngüsel ekonomiyi hızlandırmada oynayabilecekleri kilit rolü anlamalarına yardımcı olmayı amaçlayan girişimleri destekliyoruz.

Sonuç

Bu vaatlerle endüstrimiz PET şişelerin döngüselliğine doğru ilerlemeyi hızlandıran itici bir güç olmak istiyor. Bunları üyelerimizden gelen ulusal düzeyde olumlu eylemlerle desteklerken, PET paydaş üretimi ve tüketim değer zinciri içinde daha fazla döngüselliğe ulaşılmasına yardımcı olabilecek kilit paydaşlarla ortaklıklar kurulmasını bekliyoruz. Son olarak, AB ve ulusal politika yapıcıları vaatlerimizin gerçekleşmesi için gerekli koşulları yerine getirmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Birlikte çalışarak, her PET şişenin ikinci bir yaşam şansına sahip olmasını sağlayabiliriz.