Su Kullanım Oranları

Endüstri, sürdürülebilir kaynak yönetimine ve çevresel performansını sürekli geliştirmeye kendini adamıştır.

Ambalajlı su endüstrisi, gıda ve içecek sektörü içinde ambalajlı su üretimi için en düşük miktarda su kullanıcılarından biri olmaktan gurur duymaktadır. Esas olarak tek bileşenli ürün olması nedeniyle, ambalajlı su üretiminde su kullanımı çok düşüktür ve endüstri, kullanımını daha da azaltmak için sürekli çalışmaktadır.

Ambalajlı su endüstrisi, su kullanım oranını hesaplamak için uyumlu bir metodoloji geliştirmiştir. Bu EFBW uzmanlarının ve bir üçüncü parti danışmanının rehberliğinde gerçekleştirilmiştir.

Mart 2013’te gerçekleştirilen en yeni çalışma, endüstrinin düşük kullanım oranını ve endüstrinin su kullanım performansında sürekli olarak olumlu bir eğilimi teyit etmektedir.

Veriler, Avrupa çapında şişeleme tesislerinden derlenmiş ve kaynaktan şişelenmeye kadar yerinde su tüketimi ölçülmüştür. Su kullanım oranı, 2007 yılında ortalama 1,81 litreden 2011 yılında 1,63 litreye dönüşmüştür, bu  su şişeleme tesisleri için sadece beş yılda % 10’luk bir iyileşmeyi temsil etmektedir. Su tüketimi, 2007 yılında 343 milyon litreden 2011 yılında 278 milyon litreye düşmüştür. Analiz, tüm katılımcı tesis türlerinin % 69’unun su kullanım oranını ortalama % 18 oranında artırdığını göstermektedir.

Bu çalışma su verimliliğinde sürekli iyileştirmelerin temelini oluşturuyor ve yerinde su tasarrufu tekniklerinin uygulanmasını teşvik ediyor. Ambalajlı su sektörü, önümüzdeki yıllarda performansını düzenli olarak değerlendirecektir.