Genel Yapı ve Rakamsal Büyüklük

2015 2016 2017 (Tahmini)
Toplam Üretim (Milyar Litre) 10,9 11,3 11,7
Damacana (Milyar Litre) 6,4 6,4 6,4
PET & Cam Üretim (Milyar Litre) 4,5 4,9 5,3
Pazar Büyüklüğü (Milyar TL) 4,9 5,4 5,7
Kişi Başı Tüketim/Yıl 144 148 149
Büyüme % 2,5% 4,0% 3,1%
Toplam İhracat (Ton) 264.813 407.571 448.328
Toplam İhracat  (Dolar) 41.850.959 64.184.317 70.602.748

Su sektörünün son 3 yıllık rakamlarına baktığımızda, 2015 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi % 2,5’luk büyüme ile 10,9 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 6,4 milyar litresi damacana satışından, 4,5 milyar litresi de %8’lik büyüme ile PET satışından gelmiştir. Tonaj olarak damacana toplamın % 59’unu, diğer ambalajlı sular ise % 41’ini oluşturmuştur. 2015 yılında sektördeki toplam ciro yaklaşık 4,85 milyar TL’ye ulaşmıştır.

2015 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 264.813 ton ve toplam ciro ise 41.850.959 $ ‘dır.

2016 yılında da su sektöründeki büyümenin aynı ivmeyle devam ettiği görülmektedir. 2016 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi % 4’lük büyüme ile 11,3 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 6,4 milyar litresi damacana satışından, 4,9 milyar litresi de %10’luk büyüme ile PET satışından gelmiştir. Tonaj olarak damacana toplamın % 57’sini, diğer ambalajlı sular ise % 43’ünü oluşturmuştur. 2016 yılında sektördeki toplam ciro yaklaşık 5,4 milyar TL’ye ulaşmıştır.

2016 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 407.571 ton ve  toplam ciro ise 64.184.317 $ ‘dır.

2017 yılında Türkiye’de su pazarı hacminin yaklaşık 11,7 milyar litreye ulaşması ve bu hacmin 6,4 milyar litresinin damacana satışından, 5,3 milyar litresinin de PET satışından gelmesi ve sektördeki toplam cironun yaklaşık 5,7 milyar TL’ye ulaşması beklenmektedir. Ambalajlı su sektöründe mevcut endüstriyel kapasite kullanım oranının %40 seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında, Türkiye’de ambalajlı su tüketiminin artması durumunda sektör mevcut kurulu kapasite ile bu ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek durumdadır.

2015 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 60 lt PET & Cam, 84 lt damacana olmak üzere toplam 144 litre olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 65 lt PET & Cam, 83 lt damacana olmak üzere toplam 148 litre olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 68 lt PET & Cam, 81 lt damacana olmak üzere toplam 149 litre olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort