“Ambalajlı Su Sektörü, 96.000 çalışanı ve 10,98 milyar litre üretimi ile kırsal alanda istihdamın da baş aktörü!”
22 Mart 2018
Kişi Başı Ambalajlı Su Tüketimi 138 Litreye Çıktı
22 Mart 2018

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı İsmail Özdemir, tüketicinin sağlık beklentisinin ambalajlı suya talebi arttırdığını açıkladı. 2014 yılında ambalajlı su sektörünün toplam yüzde 4 büyüme kaydettiğini söyleyen Özdemir, 2015 yılında da benzer bir büyüme ile kişi başı ambalajlı su tüketiminin 143 litreye yükseleceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı İsmail Özdemir, sektörün 2014 yılını değerlendirdi. Ambalajlı su sektörünün 2014 yılında yüzde 4 büyüme gösterdiğini kaydeden Özdemir, kişi başı tüketimin de 138 litreye çıktığı bilgisini verdi. SUDER Başkanı, sektörün büyümesindeki en önemli faktörleri, tüketicinin sağlık bilincinin yarattığı talep, bunun yanında gelişen perakende kanalları ile şehirleşme oranındaki artış olarak sıraladı.

Değerlendirmesinde Türkiye kişi başı ambalajlı su tüketim oranları ile Avrupa ülkelerindeki yıllık kişi başı tüketim oranlarını da karşılaştıran Özdemir; Türkiye’de ambalajlı su tüketiminin,

kişi başı tüketimi 186 litre olan İtalya, 173 litre olan Almanya, 132 litre olan Belçika ve 115 litre olan İspanya gibi AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, AB’deki tüketim seviyelerine yaklaştığını vurguladı.

2015 yılında kişi başı su tüketiminin 143 litreye çıkacağını tahmin ettiklerini ifade eden Özdemir, sektörün hali hazırda %40 kapasite kullanım oranı ile faaliyet gösterdiğini ve tüketim artışından kaynaklanacak talebe cevap verecek kurulu kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

2015’te tüketim 11,1 milyar litreye yaklaşacak

2014 yılında toplam üretim hacmi 10,7 milyar litre olan ambalajlı su pazarının, %59’unu 6,3 milyar litre ile damacana, %41’ini ise 4,4 milyar litre ile pet satış kanalı oluşturdu. Geçen yıl pazar büyüklüğü ise 4 milyar 243 milyon TL’ye yükseldi.

Sektör ayrıca TÜİK resmi verilerine göre 2014 yılında 250.866 ton ambalajlı su ihracatından 42,2 milyon dolar gelir elde etti.

2014 yılında yüzde %4 büyüyen toplam ambalajlı su üretim hacminin, 2015 yılında benzer bir büyüme ile 11,1 milyar litreye, pazar büyüklüğünün de yaklaşık 4,5 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.

96 bin kişiye istihdam

Sektörün büyüme trendine paralel olarak endüstriye ve istihdama sağladığı katkının da yadsınamayacak düzeyde olduğunu belirten Özdemir, ambalajlı su sektörünün 11 bin doğrudan ve 85 bin dolaylı olmak üzere toplam 96 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Etkin Denetim

Özdemir, ambalajlı su sektörünün, yükselen sağlık trendi, artan şehirleşme gibi global trendler nedeniyle, tüm dünyada içecek kategorisi içinde en hızlı büyüyen kategorilerin başında geldiğini, büyüme verilerinin beklentileri doğrultusunda olmasının da memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Tüketicinin artan talebi karşısında sağlıklı suyu ulaştırmak için çabalarının devam ettiğini vurgulayan Özdemir, SUDER olarak ambalajlı suyun kaynağından tüketiciye varana kadar tüm aşamalarında etkin olduklarını, satış pazarlama kanallarında iyileştirmelerin yanında, depolama-taşıma gibi alanlarda çalışan personele yönelik eğitim faaliyetlerine hız verdiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan yeni denetim sistemi ile ambalajlı sular kapsamında etkin denetimler yürütüldüğünü hatırlatan Özdemir, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın piyasadaki ambalajlı suları düzenli olarak denetlediğini de ekledi.

Bir cevap yazın

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort